Kristianopels företagsnätverk

Besöksguide Kristianopel med omnejd

Som nybliven Blekingebo fick STUDIO46 i april 2012, uppdraget att göra en besöksguide för besöksnäringen i Kristianopel med omnejd. 2012 var det snabba puckar som gällde, en folder skulle publiceras och vi levererade en snygg produkt tryckt och färdig i god tid före sommarsäsongen.
Vi fick fortsatt förtroende och till 2013 kunde vi presentera ett nytt koncept för besöksguiden. Vi tog fasta på den fina miljö som finns i Kristianopel med omnejd och den speciella företagsanda bland företagarna. Inspirerad av berättartraditionen lät vi butiksägarna och krögarna berätta om sina verksamheter och vad de kunde erbjuda som var genuint för just deras företag. Besöksguiden har mottagits mycket positivt och den har fått sin fortsättning i Besöksguiden för Kustvägen Sydost.

STUDIO46 fick också fått förtroendet att förnya nätverkets hemsida. Det första var att se över sidan och få den responsiv (att fungera väl med läsplattor, smarta telefoner m.fl.). 


© Copyright STUDIO46 2020